Avís Legal

 

Titularitat de la web i les dades de contacte

Altisent.com és un domini d'internet que té com a propietari ALTISENT ASSESSORIA EMPRESARIAL SL amb CIF/NIF B25452756 i domiciliada a Cr BARCELONA 40-42 BAIXOS - BALAGUER (LLEIDA). Registre Mercantil de LLEIDA T636 foli 109 full L1194 Ins.1ª.

Pot contactar amb ALTISENT ASSESSORIA EMPRESARIAL SL: 

- Telefònicament: 973 44 52 61 o 973 45 13 84

- Per correu electrònic: bustia@altisent.com

- Per correu ordinari: ALTISENT ASSESSORIA EMPRESARIAL SL

  Cr Barcelona nº 40-42 Baixos

  25600 BALAGUER (LLEIDA)

 Per qualsevol aclariment no dubti contactar amb : ALTISENT ASSESSORIA EMPRESARIAL SL

 

Condicions d'ús de la web

Les presents condicions d'ús regulen l'accés a aquesta web per part dels clients de ALTISENT ASSESSORIA EMPRESARIAL SL i altres usuaris d'Internet. Per navegar a aquesta web, l'usuari manifesta la seva acceptació sense excepcions de les presents condicions d'ús.

ALTISENT ASSESSORIA EMPRESARIAL SL es reserva el dret unilateral de modificar les presents condicions d'accés a la web, així com els continguts inclosos.

 

Limitació i exclusió de responsabilitat

El contingut d'aquesta web és de caràcter general i té una finalitat i efectes exclusivament informatius. ALTISENT ASSESSORIA EMPRESARIAL SL no accepta responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada per ella o publicada al seu nom sense la seva autorització, així com responsabilitat derivada de la mala utilització per tercers dels continguts.

L'usuari eximeix ALTISENT ASSESSORIA EMPRESARIAL SL de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de les interrupcions de disponibilitat de la pàgina web, ja sigui per mal funcionament del servidor web o de les aplicacions, de les infraestructures de comunicacions o del software i hardware utilitzats per a la navegació.

En cas d'incloure enllaços a d'altres pàgines web, ALTISENT ASSESSORIA EMPRESARIAL SL declina qualsevol responsabilitat relacionada amb els accessos als mateixos.

 

Propietat intel·lectual i industrial

La totalitat d'aquesta web està protegida per les lleis de propietat Intel·lectual i Industrial. Tret que s'indiqui el contrari, els drets de propietat intel·lectual respecte dels continguts corresponen en exclusiva a ALTISENT ASSESSORIA EMPRESARIAL SL. L'usuari reconeix que l'ús dels continguts es limitarà estrictament a finalitats particulars del propi usuari i que la reproducció, distribució, comunicació o transformació no expressament autoritzada dels continguts mencionats constituiria una infracció dels drets de propietat intel·lectual.

Així mateix, l'usuari s'abstindrà d'aplicar els continguts i principalment la informació de qualsevol tipus obtinguda mitjançant aquesta web per remetre publicitat o comunicacions amb finalitats de venda directa o de caràcter comercial; missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat. També s'abstindrà de divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

altisent.com és un domini de ALTISENT ASSESSORIA EMPRESARIAL SL. No pot ser utilitzat, tret autorització prèvia i expressa, en connexió amb altres productes o serveis que no siguin propietat de ALTISENT ASSESSORIA EMPRESARIAL SL de cap manera que pugui causar confusió entre els nostres clients o descrèdit de ALTISENT ASSESSORIA EMPRESARIAL SL.

Seguretat de la informació

ALTISENT ASSESSORIA EMPRESARIAL SL ha pres totes les mesures legalment requerides per a la protecció de dades personals; així mateix, ha adoptat tots els dispositius tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l'alteració, l'accés o el robatori de les dades personals facilitades pels usuaris de la web. L'usuari tindrà en compte, no obstant això, que les mesures de seguretat a Internet no són absolutament inviolables.

 

Menors d'edat

ALTISENT ASSESSORIA EMPRESARIAL SL prohibeix l'ús dels seus serveis web als usuaris menors de catorze anys, excepte consentiment exprés dels seus pares o tutors. En cap cas el menor podrà facilitar dades a ALTISENT ASSESSORIA EMPRESARIAL SL que permetin obtenir informació sobre els membres del grup familiar, o sobre les característiques del mateix, tal i com dades relatives a l'activitat professional dels progenitors, informació econòmica, dades sociològiques o qualsevol altre, sense el consentiment del titular de tals dades.

Política per a enllaçar a aquesta web

Si qualsevol usuari, entitat o pàgina web desitgés establir algun tipus d'enllaç amb destinació a aquesta web haurà de sol·licitar autorització prèvia a la realització de l'enllaç i per escrit.

A més, només es permet enllaçar a la pàgina d'inici de la web. L'enllaç ha de ser en la seva totalitat i complet, és a dir, ha de portar a l'usuari a la pròpia adreça de ALTISENT ASSESSORIA EMPRESARIAL SL abarcant completament l'extensió de la pantalla de la pàgina que conté l'enllaç. En cap cas, excepte autorització expressa i per escrit de ALTISENT ASSESSORIA EMPRESARIAL SL, la pàgina que en realitzi l'enllaç en cap moment podrà reproduir la web ALTISENT ASSESSORIA EMPRESARIAL SL, ni incloure-la com a part del seu web ni dins d'un dels seus marcs sobre qualsevol de les pàgines o continguts de la present web.

No s'inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines d'aquesta web o els serveis que en ella s'ofereixen.

L'enllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a ALTISENT ASSESSORIA EMPRESARIAL SL

En cap circumstància ALTISENT ASSESSORIA EMPRESARIAL SL no serà responsable dels continguts o serveis posats a la disposició del públic a la pàgina web des de la qual es realitzi l'enllaç ni de les informacions o manifestacions incloses en les mateixes.

 

Protecció de dades personals

La utilització d'aquesta web i dels seus formularis requereix l'acceptació del tractament de les dades de l'usuari conforme a la nostra política de privacitat, incloent la recopilació de dades d'accés i l'enviament d'informació comercial per via electrònica.

Llegeixi detingudament la nostra política de privacitat per conèixer com el titular de la present web en fa ús de les dades dels usuaris i com exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

 

Cookies

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per a diverses finalitats incloent analítiques i publicitàries adaptades als interessos de l'usuari. Visualitzar aquesta web amb les cookies activades al navegador implica l'acceptació del seu tractament conforme a la nostrapolítica de cookies.

Llegeixi detingudament la nostra política de cookies per conèixer les tipologies de cookies emprades, i com bloquejar-les o esborrar-les al seu navegador.

 

Prevalença de la versió espanyola

En cas que es tradueixi aquest avís legal a d'altres idiomes, quan existeixi alguna discrepància, la versió espanyola prevaldrà.

 

Legislació i Jurisdicció aplicable

 

El present Avís Legal així com les relacions entre ALTISENT ASSESSORIA EMPRESARIAL SL i els usuaris es regiran per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de LLEIDA, excepte en el cas de consumidors i usuaris on s'aplicarà el fur imperatiu dels jutjats que corresponguin al seu domicili.  ALTISENT ASSESSORIA EMPRESARIAL SL